In je sas...


Profiel

Missie & Visie

Werkwijze

Tarieven

Testimonials


Contact

Coach nodig in Den Haag? Welkom bij InjeSas coaching!

“Inzicht zonder handeling, brengt geen verandering”

(Louise Hay)


Werkwijze


Intake

De begeleiding begint met een intake. In dit gesprek bepalen we het verloop van het traject en de aandachtsgebieden. Ik zal zorgen voor een veilig en prettig gesprek, waarin we samen onderzoeken waarom jij bij mij gekomen bent. Hoe het traject verder wordt vormgegeven hangt af van jouw coachingsvraag. Dit kan een duidelijke directe vraag zijn of juist een meer onbestemd gevoel wat je graag wilt duiden.


Coachingsvraag

Wellicht weet je niet precies wat je wilt of waar je naar toe gaat, maar daar gaan we naar kijken. In een intakegesprek van ongeveer een uur beginnen we met het bepalen van de stand van zaken, daaruit komt de wenselijke situatie naar voren. Dus ook de coachingsvraag, waaraan vervolgens gewerkt zal worden. Hoe dit te bereiken, bepalen we samen. Het aantal sessies is afhankelijk van jouw coachingsvraag en het doel van de coaching. Meestal ligt het tussen de vijf en acht sessies.


Het is ook mogelijk om voor een, voor jezelf al duidelijk (afgebakend) probleem een gesprek te hebben. Dit is na de intake een eenmalige sessie van twee uur, waarin ik je op weg help zodat je daarna zelf je eigen weg weer kunt (ver-)volgen.


Specialisatie

Een belangrijk onderdeel waar ik aandacht aan besteed in de sessies is je zelfbeeld. Dit is je basis en dient dus stevig te zijn. Als dit niet het geval is, dan kan hier (indien nodig) eerst of parallel aan je daadwerkelijke coachingsvraag, aan gewerkt worden tijdens de sessies. Je kunt pas goed bouwen op een sterke fundering!


Een ander aspect dat altijd samenhangt met een kwetsbaar zelfbeeld is “goed voor jezelf kunnen/ willen zorgen”. Als je jezelf niet waardevol genoeg vindt, doe je ook geen moeite om goed voor je zelf te zorgen. Zorgen voor jezelf kun je op allerlei manieren doen, goed eten, voldoende slapen, etc. Ook hier wordt aandacht aan besteed. Indien gewenst met (di-)eetadviezen, beweeg-, yoga en meditatieadviezen.


Locatie

In overleg zal er een locatie voor de gesprekken bepaald worden. Van belang is dat ze in een prettige omgeving plaatsvinden. De gesprekken kunnen bijvoorbeeld op kantoor, bij je thuis of in de buitenlucht worden gevoerd. Denk aan het strand, een park of het bos. Het hangt af van waar op dat moment behoefte aan is.